Chefer lider af stor ensomhed
Thursday 08. November 2007

Dårlig ledelse er som oftest ikke den enkelte chefs skyld, men snarere et resultat af hele ledelseskulturen i den pågældende virksomhed. Ofte er lederne fanget i en forældet kultur, hvor ledelsen skulle være en autoritet. Men det passer ikke til den moderne virksomhed, og det efterlader lederne meget ensomme. Blandt andet derfor får de ikke skabt de gode rammer for deres medarbejdere, som de burde igenem f eks gennem en fornuftig budgettering - med et fornuftigt budgetværktøj, som kunne lægge resultat ansvaret på de rette skuldre.

Skjult dagsorden ?De gode rammer er en kultur, hvor det er i orden, at man laver fejl, vurderer lidt forkert, og hvor medarbejderne føler, at der er balance mellem det, de yder og det, de modtager, som for eksempel løn, anciennitet og daglig anerkendelse i forhold til det der forventes af den enkelte. Der skal også være en balance mellem det stykke arbejde, man skal lave, og muligheden for selv at planlægge det. Vi er et ærekært folkefærd, og det er vigtigt med en fælles forståelse for, at arbejdet gør noget ved os.

Vores arbejde er ikke længere så meget styret af tid. Det er mange gange op til os selv, hvor meget tid vi bruger på en opgave, og så skal man selv bedømme, hvornår noget er godt nok. Det kan man godt komme i tvivl om, og derfor er det vigtigt med anerkendelse. Det er ikke bare ros og anerkendelse kan også være at få at vide, at noget skal gøres bedre.

Chef-kolleger bør tale lidt mere med hinanden om det de har til fælles - nemlig at skabe resultater sammen. Her kommer et værktøj som Kapacitetsregnskabet ind i billedet som midlet, der kan skabe mening i arbejdet. På den måde kan de de frigøre medarbejderne for dårlig ledelse på grund af at de fælles mål derved bliver samordnet set om en helhed. Det bliver også pludseligt morsomt at gå på arbejdet.

Dårlig ledelse kan både dreje sig om passive ledere, der ikke forstår sig på at motivere og anerkende medarbejdere, og om kontrollerende ledere, der ikke forstår sig på at give medarbejderne handlefrihed til at skabe kvalitet i arbejdet.

Sidst opdateret ( Monday 06. October 2008 )