Mobil logistik- og projektledelse - NYHED
Wednesday 21. December 2011

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
http://www.youtube.com/watch?v=Aj2v6GaaUOg?hd=1 

Moderne it-infrastrukturer gennemgår i øjeblikke en hastig forvandling, som kun er til fordel for den moderne projektledelse og logistik. Ud over brug af teknologier så som ”Software as a Service” (SaaS) og tjenester fra Web 2.0 og de sociale mediers verden er medarbejdernes mobilitet faktisk en afgørende faktor for et projekts succes.MapDirections
   

Et projekt anses først for vellykket, når hvert enkelt teammedlem er opdateret om projektets aktuelle status, også mens de er på farten. Det samme gælder den veldimensionerede park af service- og transportkøretøjer.

Ud over den praktiske kørselsplanlægning varetager dette værktøj også optimering og datafangst for taktisk og strategisk projekt- og logistikledelse. De mobile kapaciteters handlings- og belastningsmønstre opsamles med henblik på periode budgetteringen. 

Gøremål og de optimale ruter/vogne sammensættes og beregnes på en 3D Globus og indsættes i opgave- og køreprogrammer og

 -lister. Data for flåde, fly og bilpark vedligeholdes i central database. Plangrundlag skabes ud fra estimeret ordreindgang, -lister eller fragtbreve og foretrukne køretøjer. Lokationer kan flyttes manuelt fra en rute til en anden ligesom der kan etableres lokationer der besøges sammen. Der er tale om periodevis placering af transport og modtagermix.

Efter transportoptimering dannes plukke- og pakkelister til lastning i rette fartøj, tidspunkt, og sted - i rette rækkefølge. Kørelisten kan sendes til en mobil PDA i vognen. Vognene kan følges via GPS systemet.

En dagtur for en vogn (mobil beholdningskapacitet/moving container) kan i køteorien sammenlignes med en stationær kapacitet (maskine) for vognens vedkommende er det kapaciteten, der bevæger sig efter lokationerne, ved maskinen er det "kapacitets trækkerne" (varer, produkter eller service) der bevæger sig hen til kapaciteten.

MapDirections

Optimeringen går ud på at minimere køretiden( køreafstanden) for vognene således at vognens tidsvindue fortrinsvis bruges som servicetid for kunder. Dette naturligvis under hensyn til kundernes tidsvinduer og fysiske begrænsninger så som tilkørselsforhold.

 

 

Sidst opdateret ( Sunday 05. January 2014 )