spacer.png, 0 kB

Økonomi skabes fremadrettet ved dispositioner her og nu under de begrænsninger, som virksomheden må leve med som følge af tidligere dispositioner og hvis virkninger stadig danner rammen for ledelsens handlefrihed, men som ledelsen fremadrettet gennem dens dispositioner i nærmeste fremtid vil kunne være istand til at kunne ændre på.

Få et fast greb om lønsomheds-ledelse med resultat-budgetter med Kapacitetsregnskabet  hvor ansvaret lægges på de rette skuldre og fremmer det motiverende og kreative samarbejde i ledergruppen.

 
EnglishArabicDanishFrenchGermanHindiPolishRussianSwedish

Business Manager

Click on > to start
^ bottom left to stop

Leadertools

Software

List All Products


Advanced Search
Download Area
Show Cart
Your Cart is currently empty.

Shopping Cart

Show Cart
Your Cart is currently empty.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home
Havbrug med Kapacitetsregnskabet PDF Udskriv E-mail
Sunday 15. June 2014

Havets Landmænd i aktion

  You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
http://www.youtube.com/watch?v=17zUUlS6qg0
 

Opdræt af fisk i havbrug har stort set ligget stille i Danmark de seneste 20 år på grund af en restriktiv miljøpolitik, mens branchen globalt set vokser og oplever vækst.
Herhjemme suger havets landmænd omkring 11.000 ton regnbueørreder op om året, hvor man i Norge hiver én million ton op. På Musholm A/S ved Reersø står man for 3.000 ton.

Hos Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er man ved at lægge sidste hånd på en ny strategi, der skal åbne for en øget produktion i dansk havbrug.

 Fish Farmer Magazine

 

Kom godt i gang

Antages det, at vandressourcer er til rådighed i mængder, der er egnet til akvakultur, det næste skridt mod profitabel fiskeopdræt er at 'starte småt', ​​med måske kun én eller to produktionsanlægs- damme eller et par bure i en eksisterende dam. Dette ofte oversete trin vil give den potentielle fiskeopdrætter værdifuld erfaring med akvakulturteknikker og -problemer med minimale omkostninger .

Der er flere grunde til at starte småt og vokse sig større med hensyn til erfaring og øgning af markedet.

Fiskeopdræt er sandsynligvis en ny aktivitet for mange, og der er meget at lære med hensyn til behovene hos de fiskearter valgt til produktion , vandkvalitet, foder, høst og marketing krav.

Nogle af disse teknikker kan læres fra bøger og seminarer , men praktisk erfaring er stadig den bedste lærer. Det kan være meget frustrerende og nedslående, ud over en økonomisk katastrofe, for at finde en dam fuld af døde fisk efter at investere penge og mange timers arbejde.

Erfaringerne i selv et enkelt års produktion kan reducere sandsynligheden for en produktions katastrofe. Hvis finansiering er nødvendig for virksomheden, kan det være vanskeligt at sikre lån uden en dokumenteret track record af produktions succes. Med et par års erfaring kan en virksomheds budget skal udvikles på grundlag af dokumenteret tidligere historie.

De fleste långivere ønsker dokumentation for forsvarligheden af ​​ekspansionsplaner og evne til fiskeopdræt og at forvalte forretningen rentabelt. 'Start småt' tillader fiskeopdrætteren at finde kvalitets leverandører af småfisk, fiskefoder og tilbehør. Dårlig kvalitets foder og sættefisk, kan selvom det tilsyneladende en god handel ofte vise sig at være en meget bekostelig og lærerig afære.

Manglende erfaring fører ved stor skala ofte til forkerte beslutninger om anskaffelser samt forholdsmæssigt store finansielle tab eller endog konkurs. Der er en bred vifte i kvalitet og priser på nødvendige elementer til fiskeopdræt hvor personlig erfaring er den bedste dommer over, hvad der vil arbejde for en bestemt fiskeopdræts virksomhed.

'Start småt' giver også opdrætteren tid til at udvikle markeder. Det er ofte blevet sagt, at fisk bør altid markedsføres før produktionen begynder. I virkeligheden er det svært at finde markeder, medmindre fisk er til rådighed til salg ; Derfor er det meget lettere at udvide produktionen og markedsfører , når fisk er blevet solgt, og et ry for en ensartet kvalitet produkt er etableret. Det tager et stykke tid at etablere lukrative detail-eller direkte markeder, men avancerne er så meget bedre end engrosmarkeder at fiskene landmand bør gøre en målrettet indsats for at sælge så mange fisk som muligt på denne måde før der gribes til en engros marketingstrategi.

Nye fiskeopdrættere vil ofte opdage, at vandforsyningen ikke er så rigelige eller velegnede som oprindeligt antaget, eller at et andet design eller delsystem bedre ville opfylde visse behov. Disse former for problemer er meget lettere og billigere at afhjælpe, når fiskopdrættet begynder småt for derefter at vokse ved opskalering vertikelt eller horisontalt.

Og endelig, hvis det efter et pilotprojekt konkluderes, at akvakultur ikke skulle være optimalt uanset årsagen, så vil kun lidt penge eller arbejdskraft gå tabt. Damme og bure kan bruges til alternative projekter.

Husk disse skridt til rentable akvakultur :

 

  • læse og studere tilgængelige oplysninger
  • deltage i fiskeopdræt møder og seminarer
  • tale med andre fiskeopdrættere og forretnings agenter
  • evaluere ressourcer og kapacitet
  • udarbejde et realistisk budget
  • test planer i lille skala

før investering af kapital og arbejdskraft i virksomheden. Hvis du i den endelige analyse beslutter, at fiskeopdræt er en mulighed for dig, så bør du give aquakultur en chance.

Det er en ekspanderende industri. Der er penge i fiskeopdræt, som du vil aldrig tjene, såfremt du aldrig komme i gang.

Her er nogle af vigtige nøgler til vellykket investering i akvakultur.

Ledelse er nøglen - som med alle investeringer er det vigtigt at finde et stærkt ledelsesteam med en solid blanding af teknisk ekspertise, akvakultur og business management færdigheder og afgørende for succes.

Et uerfarent, ubalanceret eller ufuldstændig team kunne være en opskrift på katastrofe. Invester i mennesker, du tror på, erstat eller besæt de svage eller manglende funktioner med centrale ansættelser, giv ledelsen de værktøjer og ressourcer, de behøver for at lykkes, og lad dem gøre deres job.

Og frem for alt - undgå de fupmagere og lyseslukkere, eller hvad industriens insidere ikke så kærligt refererer til som "aquashysters ".  Man kan komme ud for overdrevent energiske initiativtagere hvor businessplaner kan se lovende ud med afkast, der overstiger 40-50%, eller overskud i den første års drift. Disse aquahysterikere er heldigvis mindre udbredt i dag, da industrien er modnet.

Beliggenhed - overlegne sites giver overlegne biologiske resultater, og når det kommer til akvakultur, vil en rigelig forsyning eller tilstedeværelse af vand med høj kvalitet, det rette klima, og hvor det er relevant, god jordkvalitet med ideel tekstur til fiskedam etablering, er vigtige faktorer sammen med nærhed til traditionel infrastruktur og stærke købedygtige markeder.

 

Minimere risikoen

Lad os være ærlige - investering i akvakultur er risikabelt, men der er mange måder at reducere denne risiko på. En god start er en ærlig vurdering af en kvalificeret investors risikovillighed. Start- og vækstfasen for udvikling af virksomhed er altid mere risikabelt, og dette gælder især inden for akvakultur hvor der også skal tages sundheds- og miliøhensyn.

Valg af det rigtige segment af branchen for en bestemt investor profil er en glimrende måde at reducere risikoen, og samtidig bibeholde den ønskede eksponering for akvakulturerhvervet. For eksempel at investere i en akvakultur - foderselskab, en ny akvakultur teknologi med et mere vidtrækkende program, eller endda en etableret akvakultur udstyrproducent kan være med til at  reducere eksponeringen for opdræt -specifikke risici såsom sygdom og stadig opnå de ønskede målsætninger.

Økonomisk bæredygtighed - en af de mest almindelige årsager til fejl i akvakulturindustrien er en mangel på kapital til at se projektet igennem i den tidlige udvikling og første år i driftsfasen. Potentielle investorer gør klogt i at bruge konservative prognoser og være parat til at indskyde penge i selve driften i mindst det første år og sandsynligvis længere, afhængigt af typen af de arter man påtænker og detaljer af udbygningsplanen. Kontante reserver bør altid sættes til side til uventede begivenheder, såsom sygdom, årstidens påvirkning i engrospriserne, tidligere års ekspansionsplaner, uventede forsinkelser i fuld betaling af tilgodehavender, og meget mere. Sæt aldrig projektet eller din investering i fare ved at have utilstrækkelig kontanter at fodre fiskene , oprette rettidige lån og betalinger, og betale virksomhedens medarbejdere. Det er livsnerven i operationen.


Maksimering af afkast

Størst afkast af investeringer i akvakultur opnås ved at maksimere stordriftsfordele og internt kontrollere alle de vigtigste komponenter, der går til at etablere og opretholde opdræts- og forædlingskapaciteten. På hvert niveau forøges afkastet trinvist ved at investere i forskning og udvikling, rugerier, akvakultur foderfremstilling, forarbejdnings anlægs drift, salg, marketing og distribution frem til slutkunden.

Fuldt integrerede virksomheder, der kontrollerer alle faser af akvakultur operationer er godt positioneret til at returnere de største afkast til sine interessegrupper. Investeringer i fuldt integrerede akvakulturer er ikke ubetydelige, og kan nemt overstige USD 50 mio. De fleste kvalificerede investorer begynder med meget mindre og mere konservative investeringer og i første omgang fokusering på ét bestemt segment af industrien efterfulgt af opskalering.

Vi anbefaler Kapacitetesregnskabet og dets specielle regler for budgetsammenstilling som værktøj for periodebeslutningerne omkring den delegerende resultatledelse hvor virksomheden betragtes som helhed og hvor knaphedsfaktorerne udnyttes efter kapacitetsgrader med udgangspunkt i indtægssektorerne hvorfra værdiskabelsen hidrører.

 

 Hvalpsund Net

(artikel under opdatering) 


==Supported Platforms==
The following mobile platforms are currently supported:

* Android 2.x, 3.x, or 4.x (Java)
* BlackBerry Java SDK 5 and 6 (Java)
* Windows Phone 7 (C#Silverlight--all devices compatible with the platform)
* iOS 4.x, 5.x, 6.x (Objective-C)
* iOS 4.2 (Free Pascal)

Sidst opdateret ( Wednesday 22. November 2017 )
 
< Forrige   Nste >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB