spacer.png, 0 kB

Kapacitetsregnskabet er det eneste realistiske alternativ for budgettering med mening i Resultat-center opdelte virksomheder - under opture såvel som nedture  - med fuld lønsomheds- og likviditets kontrol. Markeds alternativer kan vurderes og prioriteres efter relativ lønsomhed inden for rammerne af den bestående kapacitet. Kapacitets alternativer efter nytteværdi og finans alternativer efter fleksibilitet i tidsvinduer og beredskab  

 
EnglishArabicDanishFrenchGermanHindiPolishRussianSwedish

Business Manager

Click on > to start
^ bottom left to stop

Leadertools

Software

List All Products


Advanced Search
Download Area
Show Cart
Your Cart is currently empty.

Shopping Cart

Show Cart
Your Cart is currently empty.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home
PLM, CM og EA med Kapacitetsregnskabet PDF Udskriv E-mail
Saturday 05. May 2012
ImagePLM står for Product Lifecycle Management. PLM er processen med at styre hele livscyklussen for et produkt fra: produktets fødsel, videre gennem design, fremstilling og service for til sidst at ende med produktets bortskaffelse. 

PLM udgør således selve rygraden af virksomhedens interne produktinformation, som bærer af alle interne fremstillingsdata samt markedsdata vedrørende de funktioner virksomhedens kunder udnytter i anvendelsen og som differentierer virksomheden fra dens konkurrenter ikke mindst af hensyn til opmærksomhed på forenkling og rationalisering.

Det er åbenlyst at der kræves et perfekt PLM system med et fleksibelt design og konfigurationssetup der muliggør en 100 % produktunderstøttelse. Herunder fødsel af produkter - fra laboratorium over prøveproduktion med produktionsteknisk klargøring, selv om disse endnu ikke er kendt af ERP systemet. Når eller hvis produktet skal i produktion, skal produktdata endvidere kunne flyttes fra at blive vedligeholdt i indkøringssystemet, til også at blive vedligeholdt i ERP systemet. Selv om data flyttes til ERP systemet skal de stadig kunne ses i indkøringssystemet, via et "live data view". 


I forbindelse med Engineering Change Management (ECM) i virksomheden arbejder man med to faser i processen: Engineering Change Request (ECR) og Engineering Change Order (ECO). Engineering Change Request (ECR) fasen bruges til systematisk at vurdere alle konsekvenser af den foreslåede ændring ud fra et økonomisk og forretningsmæssigt perspektiv, og på den baggrund beslutte om det er relevant at gennemføre ændringen. Engineering Change Order (ECO) betegner selve implementeringen af ændringen internt og hos berørte eksterne partnere - det være sig leverandører og/eller salgsselskaber.

Engineering Changes, der løbende skal implementeres omfatter aktiviteterne

 • Prioritering
 • Review og
 • Opfølgning

er vigtige opgaver - herunder fremskaffelse af økonomisk beslutningsgrundlag.

Der er altså tale om en kompleks, tværorganisatorisk proces med fokus på:

 • Bedre kvalitet og større ensartethed i grundlaget for ECR/ECO
 • Kort gennemløbstid på gennemførelsen af Engineering Changes
 • Hurtig og vedholdende opfølgning på ECR/ECO´er
 • Ensartede processer omkring master data
 • At master data er i overensstemmelse med koncepter og politikker, og hænger sammen på tværs af koncernen
 • At brugere, superbrugere af administrative systemer og afdelingsledere har den fornødne uddannelse samt forståelse for processen.


Kapacitetsregnskabet og PLM ledelse


Hvad angår informationsgrundlaget i forbindelse med rene innovation har jeg svært ved at se, at der kan præsenteres specifikke informationsværktøj endsige nogen general informationssystematik for et sådant udviklingsarbejde. Det er klart, at mange former for analyser f.eks. af kundeadfærd og af potentielle kundebehov, af anvendelsesmuligheder for nye råmaterialer og meget andet er af betydning, men vi er jo her inde på et felt hvor det er kreativiteten d.v.s. selve skaberkraften, der tæller og hvor altså usædvanlig kombinationsevne og til tider ligefrem intuition, udholdenhed og motivation er af afgørende betydning.

Indtil videre lærer vi nok mest om innovation og dets informationsgrundlag fra de praktikfald, som med mellemrum dukker op.

Er det således ikke muligt at præstere en egentlig kortlægning af informationsgrundlaget i forbindelse med den rene innovation så stiller sagen sig betydeligt bedre hvad angår den anden form for fleksibilitetsstyring : tilpasningen indenfor rammen af de bestående politikker herunder vedligeholdelse af bestående informationsdimensioner.

Specielt fordi det informationsgrundlag, der er behov for her, i hovedsagen kan hentes fra virksomhedens egne interne data - især dens økonomidata. Og ikke - som tilfældet er for den rene innovations vedkommende - hvor informationsgrundlaget, når man ex-post betragter en succesrig nyskabelse, som oftest fremtræder som en mere eller mindre diffus blanding af især eksterne data.

Men fordi fleksibilitetsstyringen indenfor rammerne af bestående politikker åbenbart i stor udstrækning kan ske på et internt informationsgrundlag er dermed ikke sagt, at der hersker enighed om hvordan dette informationsgrundlag bør udformes.

Tværtimod er situationen ude i virksomhederne - i hvert fald i alt for mange - ret så frustrerende og beklagelig, især hvad angår den påkrævede økonomiinformation - man har ikke en praksis der implicerer etablering og vedligehold af strategiske projekter og planlagte nye produkter, markeddssegmenter eller kundefunktioner i de innovative planlæggende og udeførende led - dvs grundlaget for funktions- og værdianalyser i selve udviklingsarbejdet. Et mere pragmatisk tilgang til f.eks Change Management (CM) og Enterprise Architecture (EA) vil kunne hæve informationsniveauet betydeligt.  

Kapacitetsregnskabet egner sig for fleksibilitetsstyring i tider med forandringer netop på grundlag af dets fokus på fremtiden og dets økonomiinformation til styringsformål - forstået som styring = planlægning og kontrol. 

Den traditionelle økonomimodel, som har eksisteret i mange år, men er aldeles ubrugelig i forbindelse med fleksibilitetsstyringen. Overfor denne står Kapacitetsregnskabet, der er opstået, udviklet og finpudset gennem de sidste 25-50 år, og som - i kraft af den virkelighedsopfattelse den hviler på, og de enkle økonomibegreber og nøgletal der er en følge heraf - netop skaber det informationsgrundlag, der behøves for en resultatrig fleksibilitetsstyring - især som værktøj for den fokuserede PLM ledelse.


Forandrings-ledelse og økonomi-styring


Økonomistyring i større virksomheder under forandring stiller særlige fleksibilitetskrav til de anvendte økonomiske værktøjer for planlægnings-, gennemførelses- og kontrolformål for disse strategiske strukturbeslutninger med økonomiske flerperiode-konsekvenser. Business Manager Systemet omfatter moduler for beskrivelse af projektforløb med skiftende resultatansvar og fleksibel kontoplan i simultan overensstemmelse med den til enhver tid gældende organisationsstruktur og placering i Corporate Workflow. Dette har især væsentlig betydning for Change Management (CM) og Enterprise Architecture (EA) hvor der er ønsker om håndtering af gennemgribende kompleksitet og forandring - specielt samspil mellem selve 'forretningen' og it-strukturerne i virksomheden og hvor der er  ønsker om anvendelse EA metoder som TOGAF's ADM metode i planlægnings- og forandringsledelsen.

Det skal iøvrigt bemærkes, at

 • at en stor del af kapacitetsomkostningerne hidrører fra aktiviteter og indtægtssektorer der først bliver aktive i senere perioder og ikke hidrører fra driften i budgetperioden og dennes lønsomhedsoptimering i forhold til driftskapaciteten - f.eks forskning, udvikling og vedligehold af produkter, produktionsteknik, logistik og kommunikation - altså også de beskrevne CM investeringer og -omkostninger.
 • at en stor del af kapacitetsomkostningerne hidrører fra fælles omkostninger ved hvilke der ikke kan konstateres sammenhæng med periodens afsætning og dermed dækningsbidragsgivende aktiviteter ved direkte måling - sambestemte indirekte kapacitetsomkostninger - f.eks ledelse og visse stabsfunktioner.


Dette bringer Business Manager Systemet helt i front som realistisk resultat-ledels-værktøj - renset for hvad man kunne kalde tidsrelateret 'informationsstøj' eller uhensigtsmæssigheder, som under visse omstændigheder ville ødelægge værdien af økonomiinformationen - takket være Kapacitetsregnskabs-modellens realistiske beskrivelse af hvordan økonomien 'skabes' i en virksomhed gennem et inspirerende og frugtbart samarbejde melem ledende medarbejdere og resultatansvar på rette skuldre.

 

Sidst opdateret ( Saturday 25. November 2017 )
 
< Forrige   Nste >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB