spacer.png, 0 kB

Økonomi skabes fremadrettet ved dispositioner her og nu under de begrænsninger, som virksomheden må leve med som følge af tidligere dispositioner og hvis virkninger stadig danner rammen for ledelsens handlefrihed, men som ledelsen fremadrettet gennem dens dispositioner i nærmeste fremtid vil kunne være istand til at kunne ændre på.

Få et fast greb om lønsomheds-ledelse med resultat-budgetter med Kapacitetsregnskabet  hvor ansvaret lægges på de rette skuldre og fremmer det motiverende og kreative samarbejde i ledergruppen.

 
EnglishArabicDanishFrenchGermanHindiPolishRussianSwedish

Business Manager

Click on > to start
^ bottom left to stop

Leadertools

Software

List All Products


Advanced Search
Download Area
Show Cart
Your Cart is currently empty.

Shopping Cart

Show Cart
Your Cart is currently empty.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home
Koncernledelse med Kapacitetsregnskabet PDF Udskriv E-mail
Wednesday 23. March 2011

Resultatledelse i profitcenter-organiserede virksomheder

Koncernregnskab udarbejdes for en koncern på en sådan måde, at regnskabet ser ud som det ville se ud, såfremt alle virksomhederne i koncernen var én virksomhed. Koncernregnskaber udarbejdes, fordi disse giver et bedre billede af den økonomiske og finansielle udvikling, koncernens risikoprofil og dermed en prognose for koncernens fremtid for regnskabsbrugeren.

Resultatledelse med budgetter kan - grebet rigtigt an - være både lærerigt, lønsomt og sjovt. I disse tider er det et spørgsmål om din virksomhed kan overleve uden (Palle Hansen)

Et koncernregnskab udarbejdes ved, at de enkelte virksomheders regnskaber så at sige lægges sammen (konsolideres), hvorefter dobbeltregning og koncern-interne forhold fjernes (elimineres). Denne proces kan kompliceres af besiddelse af varelagre og anlægsaktiver, som er fremstillet i koncernen. Ydermere vil forhold som koncerngoodwill, minoritetsinteresser og dattervirksomheder, som opererer med en fremmed valuta, skabe problemstillinger, som ikke kendes fra regnskabet for en enkelt virksomhed.

 

Business Intelligence / Rapportering

Business Intelligence (BI) - handler om at skabe forbedret forretningsindsigt for beslutningstagere gennem adgang til rettidig og relevant information. Formålet er at identificere trusler og muligheder for at iværksætte relevante forretningsmæssige forandringer. 

Business Intelligence adresserer styringsopgaver som f.eks. BM (Budget Management), CRM (Customer Relation Management) m.fl. Budgettering er betegnelsen for de fleste virksomheders formelle planlægnings- og gøremålsproces og omfatter planlægning af virksomhedens aktiviteter og økonomiske udvikling. Opfølgningen på budgettet foregår typisk på månedsbasis, og budgettet revideres almindeligvis en eller flere gange i løbet af budgetåret ved budgettilføjelser.

Målstyring / Scorecarding - Målstyring er en ledelsesfilosofi, hvor der for den enkelte organisatoriske enhed (eller individuelle medarbejder) opstilles mål for den fremtidige performance.

Målene relaterer sig til kritiske succesfaktorer, som medarbejderne er i stand til at påvirke indenfor planhorisonten.

 

  

Denne video behandler den diagramteknik, som kan bringes i anvendelse ved konglomererede selskaber, samhandelspartnere og financieringskilder for at styrke overblik og handlekraft. 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret ( Monday 11. November 2013 )
 
< Forrige   Nste >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB