spacer.png, 0 kB

Økonomi skabes fremadrettet ved dispositioner her og nu under de begrænsninger, som virksomheden må leve med som følge af tidligere dispositioner og hvis virkninger stadig danner rammen for ledelsens handlefrihed, men som ledelsen fremadrettet gennem dens dispositioner i nærmeste fremtid vil kunne være istand til at kunne ændre på.

Få et fast greb om lønsomheds-ledelse med resultat-budgetter med Kapacitetsregnskabet  hvor ansvaret lægges på de rette skuldre og fremmer det motiverende og kreative samarbejde i ledergruppen.

 
EnglishArabicDanishFrenchGermanHindiPolishRussianSwedish

Business Manager

Click on > to start
^ bottom left to stop

Leadertools

Software

List All Products


Advanced Search
Download Area
Show Cart
Your Cart is currently empty.

Shopping Cart

Show Cart
Your Cart is currently empty.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home
Procesdrift med Kapacitetsregnskabet PDF Udskriv E-mail
Saturday 19. March 2011

Kapacitetsledelse af procesproduktion

Spraytørring har siden midten af 1870erne været anvendt i industriel skala til omdannelse af en opløsning eller suspension til et pulverprodukt. Til de mest velkendte produkter hører tørmælk og kaffe, der, ligesom størstedelen af de produkter, som hidtil er blevet spraytørret, ikke stiller de store krav til partikelegenskaberne.

Indenfor de seneste år er der også sket store fremskridt inden for den farmaceutiske og den bioteknologiske industri betydet, at der udvikles en lang række såkaldte »højværdiprodukter«. Det er afgørende, at disse produkter fremstilles med de helt rigtige egenskaber og med en konstant, høj kvalitet, der bedst opnås med en fundamental forståelse af alle vigtige trin i fremstillingsprocessen. Spraytørring indgår i fremstillingen af mange industrielle enzymer, da håndteringen af enzymerne er lettere og enzymstabiliteten er bedre i et pulverprodukt end i produkter på væskeform. Ved spraytørring er det vigtigt, at enzymerne ikke ødelægges samtidigt med, at der opnås de rigtige partikelegenskaber såsom størrelse, form, densitet, opløselighed, kemisk sammensætning og mekanisk stabilitet.

  

Spraytørringstårn hvor bunden af keglen delvist er synlig til venstre

 

Et moderne anlæg som nedenstående fra  Anhydro for fremstilling af varmebehandlet fuldmælks pulver arbejder 24/7 dvs i døgndrift i omkring 220 dage om året for at imødekomme sæsonmæssige udsving hos kvægene i mælkeproduktionen, og producerer ca 25.000 tons/år af forskellige tørmælks kvaliteter.

 

Discrete Event Simulation 

Discrete Event Simulation [Diskret hændelses simulation] vedrører modellering af et system, som det udvikler sig over tid ved at repræsentere dets ændringer som separate hændelser. Dette er det modsatte af Continuous Simulation, hvor systemet udvikler sig som en kontinuert funktion (differentialt).

Ved hjælp af en suite af Visuellel komponenter udvikles til den enkelte installation simple eller komplekse simuleringsmodeller for at udføre 'Hvad nu hvis?' analyse, eller producere skræddersyede standalone Simulation baserede applikationer til selskabets brug.

Oversigt over funktioner:

 • Let at bruge og udvikle med.
 • Enkel og let 'Træk og slip' udvikling.
 • Komplekse, fleksible og standalone modeller.
 • Model Hierarki
 • Multi-threaded EventController.
 • Statistiske fordelinger for model eksperimenter.
 • Afbrydelser og fejl.
 • Blokerings hændelser.
 • Flow Control.
 • Automatisk Statistik Collection.
 • Animation af materialeflow og flytbare genstande.
 • Grafisk Connector Lines mellem objekter.
 • Jævn rulning og zoom af Simulation Forms.
 • Model Object Browser.
 • Model Integrity Checker.
 • Datatabeller, Stakke og køer.
 • Kan placere brugerhandlinger på Event Lister.
 • Integreret Hjælp (design-time og run-time).

 

  

Ovenstående proces består af 2 dele. Første proces er sparytørring af mellenvare efterfulgt af et antal blandingsprocesser hvor pulveret blandes i forskellige blandingsforhold til færdigvarer, som derefter påfyldes i hhv salgsemballager og kanistre efter kundeønske. Til vareproduktionen er knyttet en fordeling for forventet vedligehold og tilfældige driftsstop. Nederst til højre ses eventgeneratorer for kundeefterspørgsel med tilknyttede frekvensfordelinger. Der kan simuleres over en længere budgetperiode under hensyn til fabrikskalenderens tidsvinduer. Dermed vil overbelægningssituationer kunne afsløres og danne impuls til formulering af idéer om lejlighedsvis eller permanent kapacitetsudvidelse med overtid og/eller ekstra bemanding i de enkelte procesled. 

Sidst opdateret ( Sunday 04. December 2011 )
 
< Forrige   Nste >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB