spacer.png, 0 kB

Der er er mange penge at hente ved at tage Kapacitetsregnskabet i fleksibilitetsstyringens tjeneste - fordi det giver sikker vejledning om, hvor de ikke udnyttede indtjeningsmuligheder befinder sig, og hvor de saneringsmodne tabskilder skjuler sig.

Få et fast greb om ledelse med resultatbudgetter opbygget efter Kapacitetsregnskabs modellen, hvor ansvaret lægges på de rette skuldre og fremmer det motiverende og kreative samarbejde i ledergruppen.


 
EnglishArabicDanishFrenchGermanHindiPolishRussianSwedish

Business Manager

Click on > to start
^ bottom left to stop

Leadertools

Software

List All Products


Advanced Search
Download Area
Show Cart
Your Cart is currently empty.

Shopping Cart

Show Cart
Your Cart is currently empty.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home
Vaskeriledelse med Kapacitetsregnskab PDF Udskriv E-mail
Monday 27. October 2014

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
http://www.youtube.com/watch?v=GMERDXKdvd4

Virksomheder, der vasker tøj, er idag mere intensivt gennemsyret af it-løsninger [it = informations teknologi], end mange forestiller sig. Hvis deres it er nede, kan man stort set ikke producere noget.

   

Informations teknologi gennemsyrer alt

Lige fra produktionssystemer, der doserer vaskemidler, de enkelte vaskeopgaver, der skal dokumenteres og til tekstilerne, der er mærket med RFID-chips, der styrer logistikken lige fra kunden til det moderne industrielle vaskeri - er der indbygget forskellige former for it.

Det drejer sig fundamentalt om, at mange millioner stykker tekstiler er opmærket med de såkaldte RFID-chips, som er informationsbærende medier for deres egenskaber og behandlingsproces.  Der findes i dag UHF-RFID-chips, der gør det muligt at tage en hel container med tekstiler og køre den gennem en port, der scanner indholdet. Derved kan det lynhurtigt aflæses, at der er eksempelvis præcis 1.300 stykker tekstil i containeren og hvilke varenumre, de har mv. Dvs en total registrering på detailniveau uden at de skal håndteres ét ad gangen.

Det gør det muligt elektronisk at registrere og holde styr på dynebetræk, lagener, pudebetræk, skjorter, viskestykker, linned og andre tekstileri hele processen - lige fra kunden og helt hen til vaskeriet og tilbage igen. 

I alt cirkulerer der mange millionvis tekstiler rundt mellem vaskerierne og deres kunder.

Men også indenfor ledelse, marketing og økonomi har it fået absolut topprioritet, når det kommer til den overordnede styring i vaskerierne.  

Direktionens samvirke må i vore dage - med de mange forandringer - bygge på en indgående forståelse af, at it rationaliseringer og effektiviseringer i produktionen må og skal nyttiggøres gennem en motiverende og resultatorienteret ledelse med et handlingsorienteret budgetværktøj som et vigtigt anker, når økonomien samtidig skal hænge sammen med visionerne og den forandrelige hverdag. 

Og her er det afgørende punkt at 'tale forretningens' sprog, således at nye og lønsomme forretningsidéer ikke blokeres af den teknologiske vanetænkning. 
Konkurrencemæssige fordele

For at kunne konkurrere lønsomt i vaskerimarkedet idag må man gennemtænke services, som overgår konkurrenters formåen og temperement set i det økonomiske perspektiv. Det vil give en forhandlings- og konkurencemæssig fordel, som gør, at man kan levere andre typer af ydelser eller kombinationer, som konkurrenterne ikke kan.

Det mest anvendte ledelsesværktøj bygger på en kultur, der har udgangspunkt i traditionel regnskabstænkning. Med kapacitetsregnskabet, som tager udgangspunkt i hvordan økonomi skabes iflg.  professor Palle Hansen, lukkes der op for æsken med nye effektiviseringsgevinster og konkurrencefordele. 

Erhvervslivet har ligget i fosterstilling med selvkostregnskaber i menneskealdre - så opgaven for Jawico Business Component går på at implementere den nye teknologiske platform, så også selve ledelsesprocessen kan blive rationaliseret og effektiviseret ligesom det her er beskrevet i vore moderne vaskerier - til glæde for både virksomheder, medarbejdere såvel som kunder.

  

Tøjets gang gennem vaskeriet

 Det snavsede tøj samles og lægges i sække ude ved kunderne. Sækkene placeres i reoler på hjul.

 • Chaufførerne henter (i lastbiler) reolerne med snavsetøjet ude ved kunderne og kører det ind til vaskeriet. Internt på Sygehuse er det vaskeriets medarbejdere der henter snavsetøj.
 • Reolerne trækkes derefter ind til ind-sorteringen. Her sorteres alt det snavsede tøj op i forskellige sække / tragte, afhængig af hvordan det senere skal vaskes og tørres. Når der er sorteret et fastsat antal kg (normalt 50 kg) af en bestemt type tøj, udløses sækken / tragten automatisk og tøjet transporteres - via et transportbånd - hen til en ny sæk som derefter automatisk transporteres hen til en hovedvægt, hvor tøjets præcise vægt - via EDB - automatisk registreres.
 • Herefter hejses sækken op til vaskerørerene, hvor tøjet vaskes. Vasketid og –temperatur samt vand- og kemikalietilsætning styres automatisk af EDB. Efter vasken kommer det våde tøj ind i en vandpresse, som presser det meste af vandet ud af tøjet.
 • Derefter transporteres det sammenpressede tøj - via en fordelervogn / robot - hen til en af tørretumblerne. Tørretiden afhænger af hvilken type tøj, der er tale om, og samtidig om tøjet skal være fuldtørret eller fugtigt, når det kommer ud af tumblerne.
 • Når tøjet kommer ud af tumblerne, hældes det ned i nogle blå transportvogne. Disse vogne køres derefter ud til de forskellige efterbehandlingsområder / maskiner.
 • Ved rullerne, rulles der lagner, dynebetræk, håndklæder mv. Tøjet separeres af en automatisk separator og føres via bånd frem til rullen hvor tøjet hænges manuelt op på en ilægger, der automatisk fører tøjet ind i rullen. Efter rulningen lægges tøjet automatisk sammen. Ved colibrierne, lægges blandt andet skjorter, frottéhåndklæder og busseronner manuelt ind på colibrien, som så sørger for, at tøjet automatisk bliver lagt sammen.
 • Ved steamergaden, hænges uniformsjakker, uniformsbukser mv. op på bøjler, hvorefter det kører ind i en damptunnel, hvor det bliver "strøget" og tørret. Derefter kører tøjet automatisk hen til de næste maskiner, som sørger for, at det bliver lagt sammen.
 • Ved sammenlægningsbordene, lægges forskellige typer af tøj manuelt sammen, eks. badekåber, trusser mv.
 • Når alt tøjet er lagt sammen, placeres det på reoler, og derefter køres det ned i pakkeriet, hvor der pakkes tøj til de enkelte afdelinger på hospitalerne og øvrige kunder. Til enkelte kunder køres reoler fra produktionshallen direkte ud til kunderne.
 • Til sidst bringer chaufførerne med lastbiler igen det rene tøj ud til kunderne.

Derudover har vaskeriet egen systue, der bl.a reparerer og opmærker tøj. Og for at det hele skal kunne fungere er der en del hjælpefunktioner, som naturligt hører til - rengøring, intern transport, teknisk vedligeholdelse og reparationer af maskiner mv. 

 

  

 Vaskeri-overenskomsten 2012-2014

==Supported Platforms==

Back Office Moduler ufhængige af internettet

Moduler for chefen, lederen, sælgeren, chaufføren, teknikeren, tillidsmanden og bogholderen.

Alternative kalkulationer og beslutningsstøtte f.eks omkring budgettering af drift, vedligehold, overarbejde, skiftehold og forskudt arbejdstid baseret på gældende faglige overenskomster.

Efterfølgende periodes kapacitetsdata og driftsbudgetter for de enkelte grundkapaciteters forbrug af service, reservedele, løn, energi, kemi og vand  opdateres automatisk baseret på forkalkulationer.

* Windows XP, 7, 8.x

 

Smartphone Apps for chefen, lederen, sælgeren, chaufføren, teknikeren, bogholderen, tillidsmanden og medarbejderen.

Data er lige ved hånden med arbejdssteder og -tider, afspadsering, ferie, fridage og meget mere.

* Android 2.3 og nyere
* Windows Phone 8.x  
* iOS 6.x

 

Kapacitetskalender med tidsvinduer for sæson- og helligdage

Labor, energy, chemicals and water consumption per shift

  

 

 

 

Diskret Event Simulation af kapacitetsbelastningen

Discrete Event Simulation [Diskret hændelses simulation] omfatter modellering af flowsystemer, hvor belastning og kapacitetbeholdning varierer hen over tiden ved at repræsentere dets ændringer som separate hændelser. Dette er det modsatte af Continuous Simulation, hvor systemet udvikler sig som en kontinuert funktion (differentialt) og hvor det ikke er muligt at indsætte diskrete fordelinger og funktioner.  

Ved hjælp af en suite af visuelle komponenter [som også vil kunne anvendes af brugerne efter lidt instruktion] udvikles modeller til de enkelte kapaciteter hos klienten. Det kan være simple eller komplekse simuleringsmodeller som bruges til at udføre 'Hvad nu hvis?' analyser, eller producere skræddersyede standalone simulation baserede applikationer til selskabets øvrige administrative brug i beslutningsprocessen.

Oversigt over funktioner:

 • Let at bruge og udvikle med.
 • Enkel og let 'Træk og slip' udvikling.
 • Komplekse, fleksible og standalone modeller.
 • Model Hierarki
 • Multi-threaded EventController.
 • Statistiske fordelinger for model eksperimenter.
 • Afbrydelser og fejl.
 • Blokerings hændelser.
 • Flow Control.
 • Automatisk Statistik Collection.
 • Animation af materialeflow og flytbare genstande.
 • Grafisk Connector Lines mellem objekter.
 • Jævn rulning og zoom af Simulation Forms.
 • Model Object Browser.
 • Model Integrity Checker.
 • Datatabeller, Stakke og køer.
 • Kan placere brugerhandlinger på Event Lister.
 • Integreret Hjælp (design-time og run-time).
 

 

  

 Kapacitetsefterspørgslen fra forretningsområderne [til venstre symboliseret som metronomerne med tilhørende hyppigheds- og mængdefunktioner [og sandsynlighedsfordelinger] samt forkalkulerede varigheds- og belastningsdata] simuleres ved pr. dag, time og minut  i den sæson- og helligdagsdefinerede kapacitetskalender, og med kapacitetstidsvinduer for de enkelte kapaciteter i flowet månederne igennem, at estimere belastningsdagprofilerne. Dette er den mest nøjagtige og realistiske måde at vurdere timing og lønsomhed under hensyn til diskrete alternative forudsætninger. Endvidere danner det et realistisk grundlag for bemandingsplan og budgettering af kapacitetsomkostninger for produktionen samt reduktion i antallet af søvnløse nætter.

 

Kapacitets-simulering med fabrikskalender

For den angivne periode mellem start- og slutdato gennemføres simulering pr dag med opsamling af belastningsdata. 

  

 

 

Budgettering af sær- og sambestemte direkte kapacitetsomkostninger 

På basis af simuleringen dimensioneres arbejdskraftbehov og budget for særbestemte og sambestemte direkte kapacitets-omkostninger for de enkelte delkapaciteter

 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Mobility Services (EMS) er et nyt koncept for nutidens indbyrdes, forbundne, distribuerede applikationer, der tilbyder en nem-at-gå-til middleware-server, der hoster en indlæselig custom API og data-adgangs komponenter.
EMS er baseret på åbne standarder og teknologier, herunder REST HTTP og JSON dataformater, og leverer store SQL-database drivere sammen med en krypteret, indlejret og server SQL-database.
Med sin brugerstyring og autentificering med bruger og API analytics, er EMS ideel til at muliggøre sikker adgang fra mobile apps til enterprise databaser. EMS  er en middleware løsning, der er uafhængig, skalerbar og sikker.

 


Sidst opdateret ( Tuesday 16. November 2021 )
 
< Forrige   Nste >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB