spacer.png, 0 kB

Der er er mange penge at hente ved at tage Kapacitetsregnskabet i fleksibilitetsstyringens tjeneste - fordi det giver sikker vejledning om, hvor de ikke udnyttede indtjeningsmuligheder befinder sig, og hvor de saneringsmodne tabskilder skjuler sig.

Få et fast greb om ledelse med resultatbudgetter opbygget efter Kapacitetsregnskabs modellen, hvor ansvaret lægges på de rette skuldre og fremmer det motiverende og kreative samarbejde i ledergruppen.


 
EnglishArabicDanishFrenchGermanHindiPolishRussianSwedish

Business Manager

Click on > to start
^ bottom left to stop

Leadertools

Software

List All Products


Advanced Search
Download Area
Show Cart
Your Cart is currently empty.

Shopping Cart

Show Cart
Your Cart is currently empty.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home
Ledelse med Kapacitetsregnskabet - vejen til succes
Wednesday 17. October 2007

Budgettet - et inspirerende teamwork

NYHED - nu også med Diskret Kapacitets Simulation® 

Business Manager - motiverende resultatledelse med budgetter

 • ledelsens personlige værktøj for hurtig reaktion på de mange uforudsete begivenheder der præger dagligdagen for resultatorienterede virksomheder på konkurrencemarkeder. Det støtter beslutningsprocessen på et højt niveau for den overordnede lønsomhedsstyring i den profitcenter opdelte virksomhed, hvor der regnes på, hvad der er bedst for helheden og hvor der brug for en koordineret indsats - med Kapacitetsregnskabet iht professor Palle Hansen's oplæg - sømløst integreret med virksomhedens ERP system. Kapacitetsregnskabet udgør det bedste grundlag for den ledelsesmæssige brugergrænseflade til virksomhedens økonomiske maskinrum og personelle resourcer - det administrative lønsomhedskompas.

Der er model- og erkendelses mæssigt etableret en afgrænset men realistisk informationsmængde indenfor de bestående rammer for virksomheden med fokus på på en enkel og logisk rækkefølge i ledelsesprocessen baseret på valg imellem alternative budgetscenarier med konsekvenser af forskellige kombinationer af alternative aktive tiltag indenfor salg, produktion og financiering - under hensyn til kapaciteten for den til enhver tid gældende fabrikskalender.

Det valgte budgetscenarie danner grundlag for budgettilføjelser hos de resultatansvarlige.

Delegerende resultatledelse med budgetter kan - grebet rigtigt an - være både motiverende, lærerigt og lønsomt. I disse tider er det et spørgsmål om din virksomhed kan overleve uden. (Palle Hansen)

Af fokusområder kan nævnes: www.baseSim.com

 • Dekomponeret resultatkontrol og analyser danner grundlag for næste periodes budget
 • Minimums overskud  for at kunne svare enhvert sit - beregnes
 • Forretningsområder ledet af resultatansvarlige, hvor virksomheden ved hjælp af sine
 • Vare grupper, som belaster Kapaciteter løser Kundefunktioner for sine
 • Kunde grupper, der igen er defineret ved egenskaber som markeds segmenter
 • Resultat centre  med ansvarlige medarbejdere, der arbejder hen imod aftalte resultatmål.
 • Lønsomheds vurdering af ide’er samt prioritering og delegering af godkendte budgetter
 • Overskuds kløft, kapacitets brist og likviditetsbrist kan udfyldes med ideer og projekter
 • Prioritering indenfor bestående rammer. Falde bort og Komme til kalkuler vedr. virksomhedens strategiske grundlag kan defineres, konsekvensberegnes og indbygges i den bestående virksomhedsramme, som derved forandres - indskrænkes eller udvides.
 • Budgetterne danner grundlag for næste periodes resultatmål og handlingsprogram
 • Tilbagemeldinger og dataimport  fra ERP- systemer foretages iht due-date kalender

Analyser med grafisk afbildning for præsentationer, notater og rapporter i A5 format.

Udtræk fra ERP systemer udgør det registreringsmæssige, diciplinære og revisorkontrollerede grundlag i almindeligt regnskabsregi

De udtrukne data omvurderes til ledelsesmæssigt regnskabsregi (lagre og vareforbrug vurderes til standard, kapacitets-omkostninger sær- og sam-bestemmes i de primære og sekundære resultatcentre. Hjælpeafdelingers styk- og kapacitetsomkostninge inverteres) og danner grundlag for sidste fase i ledelsens gøremåls-proces - Budgetkontrollen - iht Kapacitetsregnskabets opstillingsformer  i simultan overensstemmelse med den til enhver tid gældende organisationsstruktur. 

Budgetkontrol og afvigelsesforklaring i ledelses- og resultatsammenhæng gennemføres med Business Manager - dekomponeret og i henhold til undtagelsesprincippet (kalkulations differencer rapporteres når og hvor de opstår) - fri for informationsstøj fra aktivers værdiansættelse, periodiseringer, fordelinger og med overflødiggørelse af efterkalkulationer.

Den efterfølgende planlægning i henhold til  Kapacitetsregnskabets enkle og overskuelige regler for budgetsammenstilling resulterer i et opdateret, vurderet, prioriteret og ønsket handlingsprogram med tilhørende budget for resultatcentre og kan på sum eller kontoniveau (hvis det ønskes) og i regnskabsregi  tilbageføres til ERP systemets regnskabs modul efter en sidste efterbehandling og baglæns omvurdering af talmaterialet. Nedenfor ses et screen dump med udtræk fra det internet-baserede regnskabsprogram e-conomic , som leverer faktiske regnskabsresultater til Corporate Workflow. Den unike rapportgenerator i Business Manager fletter data i alle dets ønskede dimensioner efter resultatansvar eller til analyse- og beslutningsstøtte.

 

 

Virksomheder på volatile finans- og råvaremarkeder kan overskue og afdække sine positioner og derved skabe overblik og større sikkerhed imod tab og mindske sandsynligheden for financielt stress og likviditetsklemme.

Vi arbejder efter Scrum-modellen, hvor vi deler vores værdiskabende ERP-integration op i fire 14 dages sprints. Efter hver sprint holder vi Scrum-møde med deltagelse af kundens projektleder. Vores kunder har derfor altid detaljeret indsigt i projektets fremdrift og er med til at tage de beslutninger og gøre de overvejelser, der altid vil opstå i et større projekt. Pointen er at gøre tingene enkle og ikke unødigt kompliceret. En fasevis implementering i mindre etaper medfører endvidere hurtige synlige resultater.

Vores teams består af erfarne udviklere, der har mange års erfaring i at planlægge og sammensætte løsninger der fungerer i praksis, og de ved, hvordan man løser de udfordringer, der altid vil opstå undervejs. Også i projektprocessen får I spidskompetent sparring både teknisk, visuelt vel at mærke i brugervenlig form.

Resultatet af projektprocessen er, at vi kommer i mål til tiden og til den aftalte pris. Og med en løsning, der er endnu bedre i praksis end det er muligt at beskrive med ord på disse sider.

Hvorfor anvende Business Manager Component Suiten?

For at at overvinde kløften mellem strategi og udførelse og forbedrede resultaterne er det medarbejderne, som gør hele forskellen i en organisation.

Med de rigtige folk, der arbejder på de rigtige opgaver, kan din virksomhed udløse og frigøre sit fulde potentiale markedsmæssigt, kapacitetsmæssigt såvel som financielt.

Middelmådige ufokuserede resultater bremser alt for mange virksomheder. Tid og kræfter spildes på uproduktive arbejdsopgaver.

Kun få medarbejdere får nogensinde anvendt deres fulde kapacitet eller udføre væsentligt arbejde, som tilskud til din forretningsstrategi.

Bedre resultatledelse er den sikreste vej til succes. De rigtige systemer, processer og værktøjer kan tilpasses til din arbejdsstyrke til din forretningsstrategi til dit kapacitetsgrundlag og forbedre produktiviteten, lønsomheden og fleksibiliteten.

Når dine folk yder deres bedste, kan din virksomhed øge væksten, reducere driftsomkostningerne, udvide avancerne og forbedre arbejdsklimaet og bundlinien.

Med den cloud-baserede Business Manager Suite for effektiv resultatledelse, kan du:

Opbygge og inspirere din arbejdsstyrke med din strategi og få dine folk til at arbejde på de rigtige opgaver.

Optimer ydeevnen på tværs af organisationen. Du finder de rigtige mennesker og får dem til at vokse med opgaven samtidig med at du accelerer de forretningsmæssige resultater med den indsigt, du har brug for at køre din virksomhed bedre og mere lønsomt.

Hvordan er Business Manager Mobil Suiten anderledes ?

I modsætning til almindelig talent management og human capital management leverandører tilbyder Jawico Business Component mere end proces effektivitet og transaktionsdata - omkostningsbesparelser og merværdi.

Både enterprise-class og små til mellemstore virksomheder kan bruge vores fulde suite af talent løsninger til central HR, samarbejde og arbejdsstyrke analyser vil forbedre produktiviteten og engagere, fastholde og motivere medarbejderne.

Med en teknologi i verdensklasse under kølerhjelmen, er Jawico Business Component positioneret til at levere end-to-end integrerede virksomhedsløsninger, som adresserer de største business udfordringer virksomhederne kan blive stillet overfor.


Copyrights - Jawico Business Component

 

Sidst opdateret ( Wednesday 06. December 2017 )
Ls videre...
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB